Humana priser.
Förköp/bokning av biljetter till ovanstående teaterföreställningar. http://www.kulturbiljetter.se alternativt tel/sms
Friteatern 070-543 31 43